Et grønt katalog!

Kædeansvaret imellem projektets kommuner og erhvervsskolen Vilvorde er skudt igang. Vilvorde inviterede kommunerne til samskabelse omkring aktiviteter for udsatte unge. Dialogen har nu ført til et katalog med målgruppeegnede forløb for vejlednings- og valgparate unge.

"Noget helt andet"

end hvad det unge forventer

Kataloget indeholder et oplæg på 8 forløb. Heriblandt er kreative muligheder som “Bind dine egne blomster” eller teknologisk nytænkning i økologisk landbrug. Man kan også afprøve vanskelige opgaver som at sætte kloakrør sammen eller surre en lastbil. De unge kan endda stile imod et bevis i brandbekæmpelse, når de har gennemført forløbet "Anlægsgartner med fliser og planter".

Download forløbskataloget, januar 2020

Et forløbskatalog

Vejen til en erhvervsuddannelse er ikke nødvendigvis snorlige. For mange “unge med kant” kan skolegang være en stor overvindelse, efter måske at have oplevet nederlag, skuffelser eller mobning.

De nye korte forløb skal derfor give de unge en oplevelse af, at et ophold på en erhvervsskole kan være “noget helt andet”. Undervisningen foregår så praktisk som muligt men med understøttende teori, under inddragelse af virkelighedsnære opgaver og videst muligt levende dyr.