“Karrierelæring for unge med kant”

Workshop, 24. marts 2020, 09.00 – 15.00

At træffe valg i bred forstand er noget der skal læres, akkurat som man skal lære at læse, skrive og regne. Forskningsbaserede metoder relateret til “Career learning” kan bidrage til at fremme denne kompetence.

På workshoppen vil vi dykke ned i, hvad karrierelæring er, og hvordan vi kan igangsætte konkrete karrierelæringsforløb for målgruppen Unge med kant.

Tilmelding & praktisk

Workshoppen foregår med skiftevis korte oplæg og ’work’ i grupper.

Workshoppen gennemføres af Bo Klindt Poulsen og Rita Buhl, begge VIA University College. Begge har forsket i karrierelæring og faciliteret praktikeres arbejde med karrierelæring.

Workshoppen er gratis for projektdeltagere i Unge med kant Hovedstaden og gennemføres hos projektpartner Ballerup Kommune.

Deltagerantal er begrænset til 35 pladser. Tilmelding åbner i januar 2020.

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden.

Verden belønner ikke længere mennesker for det de ved, men for det de kan gøre med det de ved, for den måde de opfører sig i verden på og for deres evne til at tilpasse sig.

Andreas Schleicher, direktør for Education and Skills, OECD