Netværksmøde #2, 27. feb. 2020

Projektdeltagerne fra de 10 partnerorganisationer i Region Hovedstaden mødes igen på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Vi vil have ungefokus på dagen, både fra oplægsholderne og fra deltagerne.

Vi vil kunne gøre en forskel for de unge

I Unge med kant introducerer vi til viden, teori og metoder, der kan bruges af de fagprofessionelle i deres praksis for at stilladsere de enkelte unges udvikling og progression.

Formål

Netværksmødet #2 har flere formål:

  • at tilbyde de fagprofessionelle aktuel viden om de udsatte unge og forskningsforankrede metoder til arbejde med de unge
  • at opnå gensidig inspiration hos de fagprofessionelle igennem mellemresultater fra praksis i Unge med kant Hovedstaden

Program

09.00 – 09.30 Ankomst & morgenbrød

09.30 – 10.00 Velkommen til & siden sidst v/ projektledelsen

10.00 – 10.45 “Data om den udsatte ungegruppe og mønstre” v/ Helle Bendix Kleif, VIVE, PhD (sociologi)

11.00 – 11.45 “Den Forberedende Grunduddannelse (FGU): problematikker, pædagogik, perspektiver” – en status v/ Ulla Nistrup, VIA University College

11.45 – 12.45 Arbejdende frokost med udveksling iblandt deltagerne

12.45 – 14.30 “Motivationsorienteringer hos udsatte unge” mhp. at påbegynde og gennemføre en uddannelse, hhv. et job: Der arbejdes med både teori og med første caseberetninger fra Unge med kant Hovedstaden v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

14.30 – 15.00 “Karrierelæring for udsatte unge”: introduktion til metode(r) såvel som vinkling til målgruppen* v/ Rita Buhl, VIA University College

Projektdeltagerne vil relatere metoderne til deres eget motivationsarbejde med udsatte unge. Forberedelse nødvendig, se nedenfor.

*Karrierelæring for udsatte unge: Bo Klindt Poulsen og Rita Buhl har begge forsket i karrierelæring og faciliteret praktikeres arbejde med karrierelæring. Temaet omsættes også i en heldags workshop, 24. marts 2020, i Ballerup.

Praktisk

Tilmelding venligst online via det link, der er sendt til de lokale projektledere.

Adresse: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Forberedelse: Hver partnerorganisation medbringer ét konkret eksempel på, hvordan man i praksis arbejder med den enkelte unges motivation. Eksemplet vil blive præsenteret kort i en gruppe.