Kædeansvar i køkkenet

Vejlederne fra Ishøj Kommune og fagpersonalet fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby er gået sammen om et modul for Ishøjs unge med kant. De unge efterlyste selv “en workshop om krydderier”. Værsgo og smag!

"Bland din egen karry!"

Det var kokkens svar på de unges og vejledernes ønsker. Det blev til en heldags workshop for i første omgang 3 unge.

Læs mere om de workshops, som Hotel- og Restaurantskolen kan tilbyde

Om workshoppen

Workshoppen blev afholdt som et heldagsarrangement på skolen, men den kan i princippet også gennemføres i egnede lokaler i kommunerne.

De unge fik en grundlæggende introduktion til sensorik og grundsmage. De gennemførte selv en karry-smagning, med øje for forskellige profiler på
krydderiblandingen – og at dufte og smage på de enkelte krydderier.

Dernæst blev der ristet, kværnet og blandet til de unges egen karry.
Det endte med en “fælles-karry”, som kunne anvendes til en gryderet med grøntsager og dampet ris. Eleverne fik deres egen karryblanding med hjem til dem selv.

Ved dagens afslutning fik hver deltager overrakt et personligt certifikat.

Trivsel og motivation

De professionelle bag workshoppen havde bevidst tilrettelagt workshoppen med en trivsels- og motivationsfremmende tilgang.

Der var taget højde for de 3 grundlæggende psykologiske faktorer for trivsel (Deci og Ryan):

  • Kompetencer og progression – at føle, at man kan er god til noget og udvikler sig videre: De unge opnåede faglige indsigter og en færdighed, som de ikke alene kunne smage sig til, men til sidst også fik et bevis på.
  • Samhørighed – at høre til i et fællesskab, at være sammen om noget der giver mening: Kokken arbejdede inkluderende med de unge i et team, der var fælles om opgaven.
  • Autonomi – at være selvbestemmende og kunne tage initiativ: Det kan være svært for udsatte unge at præge deres egen situation afgørende. Men her havde de unge selv valgt besøget på erhvervsskolen og det faglige emne.

Det var rart at de ikke spurgte ind til min fortid, men mere om hvad jeg ville og skulle i fremtiden.

Ung kvinde, deltager i “Bland din egen karry”

Fra forskning vides, at relationsdannelse i trygge rammer og praktiske aktiviteter kan modsvare nogle af de udsatte unges motivationsorienteringer (Kaznelson, 2017). Også mestringsmotivationen kom i spil via den konkrete læring.

Alt i alt betød dagen en nærværende måde at komme i et køkken med en faglært kok på.

Gert var god til at vise det vi skulle og han havde styr på tingene.

Ung mand, deltager i “Bland din egen karry”

Efter evalueringen vil konceptet blive finjusteret, og flere unge vil få muligheden.