Netværksmøde #2, 27. feb. 2020

Save the date: Næste udveksling med alle projektdeltagere finder sted d. 27. feb. på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Program og invitation er på trapperne.

Vi vil kunne gøre en forskel for de unge

I Unge med kant introducerer vi til viden, teori og metoder, der kan bruges af de fagprofessionelle i deres praksis for at stilladsere de enkelte unges udvikling og progression.

Temaer og indhold

Vi vil have ungefokus på dagen, både fra oplægsholderne og fra deltagerne.

For de indtil videre følgende 3 bidrag på dagen står VIA University College:

  • Den Forberedende Grunduddannelse (FGU): problematikker, pædagogik, perspektiver – en status v/ Ulla Nistrup
  • Motivationsorienteringer hos udsatte unge mhp. at påbegynde og gennemføre en uddannelse, hhv. et job: Der arbejdes med både teori og med første caseberetninger fra Unge med kant Hovedstaden v/ Bo Klindt Poulsen
  • Karrierelæring for udsatte unge*: introduktion til metode(r) såvel som vinkling til målgruppen v/ Rita Buhl

Projektdeltagerne vil relatere metoderne til deres eget motivationsarbejde med udsatte unge. Forberedelse nødvendigt, og info tilgår forudgående de lokale projektledere.

*Karrierelæring for udsatte unge:

Bo Klindt Poulsen og Rita Buhl, VIA University College, har begge forsket i karrierelæring og faciliteret praktikeres arbejde med karrierelæring.

Temaet omsættes også i en heldags workshop, 24. marts 2020, i Ballerup.