“De unges behov” – konklusioner fra webinar

Deltagere fra de 3 projekter Unge med kant Hovedstaden, Unge med kant Syddanmark og Youth in transition mødtes virtuelt for at høre og drøfte analyseresultater fra 2 fokusgruppeinterviews med udsatte unge i Syddanmark.

Webinar "De unges behov"

ved Bo Klindt Poulsen, VIA University College

Webinaret er blevet gennemført 3 gange, senest d. 11. dec. 2019.

Læs mere

Fællesskab, tillid og respekt

Selve undersøgelsen, men også de opfølgende drøftelser med vejledere, lærere og ledere, peger på at det er velkendte størrelser, der motiverer de unge og får dem til at blive ved.

Når det er lykkedes at opbygge et velfungerende fællesskab, er det måske første gang at de unge kan føle sig veltilpasse og som del af noget større. Om ikke for andet, kan det betyde at den enkelte ung vil fortsætte i det forløb, som han eller hun befinder sig – sammen med de andre.

I undersøgelsen kom også frem, hvor vigtige tillid og fortrolighed er for de unge. At tro på, at man ikke bliver udleveret, at kunne stole på den voksne og at turde tage fat i den professionelle – alt det sker ikke fra dag til dag, og det kan smuldre igen på ingen tid.

I praktik i 9. kl., var jeg ude ved elektrikerne. Chefen var god. Selvom jeg kom som et lille barn, behandlede han mig som en lærling.

Ung, 17 år, Syddanmark, feb. 2019

Det betyder rigtig meget for de unge at føle, at der ikke bliver set ned på dem, men at de kan føle sig “lige værd”. Det kan forekomme som en banal konstatering, men at opleve respekt er en væsentlig kondition for at kunne trives. Det gælder respekt og anerkendelse fra autoriteter, men også fra de nye ungefællesskaber eller arbejdspladser, som de unge måske er på vej ind i.

Jeg var i praktik i en vuggestue. Der var de gode til at sige, når man var god ved børnene og sige, hvad man var god til, de så, hvad jeg lavede.

Ung, 16 år, Syddanmark, feb. 2019