Når praktik gør en forskel

Jeg kan næsten ikke tro, at jeg nu virkelig har så stor motivation og godt kan arbejde sammen med andre.

Oliver, 26 år, udtalelse efter evalueringssamtale

Oliver, 26 år, kommer direkte fra praktik på et lager, da han møder op til evalueringssamtalen hos kommunens uddannelsesvejleder. For et par måneder siden ville han ikke engang have turdet at træde ind i lokalet, når der var fremmede til stede. Nu passer han sin praktik i 30 timer om ugen og beretter stolt om håndtering af paller, plukning af varer og teamsamarbejde.

Både uddannelsesvejlederen og Oliver har arbejdet intensivt med at styrke hans selvtillid og at integrere ham i det fællesskab, som projektet Unge med kant er ramme om i denne kommune. Mentoren i praktikvirksomheden har en helt særlig evne til at tage sig af nye medarbejdere med en skrøbelighed, få dem til at slappe af og blive klare over, hvad de kan.

Vejlederen har nu en begrundet formodning om, at Oliver enten lander et for ham tilfredsstillende job, eller at han påbegynder en uddannelse inden for lager og logistik.

Oktober 2019 – navne og de konkrete omstændigheder er anonymiseret.