Gadens Stemmer: guided byvandring

En noget anderledes byvandring, der indbefatter oplevelser og førstehåndsberetninger fra livet på bagsiden af samfundet.

2. dec. 2019, 14.30-16.00, København

Formålet med arrangementet er at give indsigt i de rammer og konditioner, som nogle af de udsatte unge lever under. Denne nye indsigt kan perspektivere forståelsen af de regler og metoder, som er i spil i forhold til hjemløse unge.

Hvem er Gadens Stemmer

Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Organisationen arbejder for at skabe meningsfuld beskæftigelse, øget livskvalitet og at bringe den enkelte tættere på uafhængighed af offentlige ydelser.

Læs mere

Tilmelding og praktisk

Arrangementet er gratis for projektdeltagere i Unge med kant Hovedstaden.

Tilmelding via fremsendt link per mail fra projektledelsen senest d. 26. nov. 19.

Nærmere info om alt praktisk såsom mødested, påklædning, kamerabrug etc. følger sammen med deltagerbekræftelsen.