Europæisk netværk: Euroguidance

2. okt. 2019, Odense: Projektledelsen præsenterede mellemresultater fra de 3 sammenhængende projekter, Youth in transition, Unge med kant Hovedstaden og Unge med kant Syddanmark.

37 vejledere og erhvervsuddannelseslærere fra en række europæiske lande mødtes i rammerne af et “study visit”, arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Deltagerne blev således gjort bekendt med de 3 projekters formål, målgrupper og metoder.

Præsentationen affødte eksplicit interesse for den danske tilgang til vejledning, arbejdet med ungeprogression i individuelle forløb og for det systematiske fokus på det tværprofessionelle arbejde, i rammerne af den nye “kommunale ungeindsats”.