Webinar: “De unges behov”

Webinaret er gennemført d. 1. april samt d. 7. okt. og gentages pga. efterspørgsel d. 11. dec. 2019.

Webinar (gentagelse) 11. dec. 2019, 14.00 – 15.30

Webinardeltagerne er de lokale praktikere fra projektets partnerorganisationer.

Formålet med webinaret er, at projektdeltagere i Unge med kant efterfølgende kan relatere viden om udsatte unges behov til deres egen praksis.

Indhold og form

PhD Bo Klindt, VIA/DPU, gengiver resultater og konklusioner fra to fokusgruppeinterviews med unge, gennemført i februar 2019 i Region Syddanmark. Interviewene foregik multimodalt.

Fokusgruppeinterviewene har omhandlet de unges syn på deres egen situation, på de professionelle omkring dem og på de rammer som de befinder sig i. Endelig fik de unge også mulighed for at udtrykke sig om deres drømme for fremtiden.

I analysen af de indsamlede data har forskeren refereret bl.a. til de 5 motivationsorienteringer, Center for Ungdomsforskning, 2017.

Der bliver mulighed for dialog med forskeren i løbet af webinaret.

Fokusgruppeinterviews

i to syddanske kommuner

Gennemført i februar 2019

Tilmelding & praktisk

Projektdeltagerne har modtaget invitation med link til tilmeldingsskema.

Der består mulighed for forudgående praktisk afprøvning af webplatformen. Kontakt projektledelsen.

Det er vigtigt at lærerne ser os. Der er ikke nogen der er højere end andre, selvom de er lærere.

Ung, 17 år, efter brobygning på en erhvervsskole