Fra Unge på kanten til Unge med kant

Unge med kant Hovedstaden er afsluttet pr. 31. dec. 2022. Storskala projektet ville styrke de allermest udsatte unge på deres vej til selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig. Samtidig har projektet bidraget til kapacitetsopbygning hos de 13 partnerorganisationer og udbredt aktivt deres nye erkendelser, metoder og modeller til samarbejdspartnere og interesserede ungeaktører.

unge

Projektudvidelse pr. jan. 2022 – læs mere

Unge med kant på vej

Efter en projektudvidelse ult. 2021, har 609 unge i alderen 15-29 år gennemført individuelle forløb, hver med egne stationer på vej til ungdomsuddannelse.

9 kommuner, 2 FGU skoler (forberedende grunduddannelser) og 2 erhvervsskoler var gået sammen om konkrete individuelle løsninger. Projektet har samtidig bidraget til den lokale kapacitetsopbygning i de enkelte kommuners sammenhængende ungeindsatser (KUI) og hos deres samarbejdende uddannelsespartnere.

Når livet føles uoverskueligt,

kan hvert skridt betyde en stor forskel

Cases fra Unge med kant

Nyheder

Kædeansvar 

Lokalt har projektpartnerne arbejdet i et forpligtende kædeansvar for de enkelte unge. Kædeansvaret er blevet løftet i fællesskab og tværprofessionelt af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Således har bl.a. uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, FGU-lærere, erhvervsskoleundervisere, socialrådgivere, frivillige og fagfolk i virksomheder været involveret.

Erhvervsskolerne (EUD) spiller en vigtig rolle i kædeansvaret. EUD vejledere og lærere har arbejdet sammen med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden en erhvervsuddannelse, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen. Senest er de Forberedende Grunduddannelser (FGU) kommet til.

Kontaktperson+ 

Kædeansvaret indebærer også at forankre en gennemgående kontaktperson for den enkelte unge. Kontaktpersonerne skal koordinere og organisere på tværs, altid med den unges egne mål for øje.

Projektets kontaktperson+ skal have en stærk personlig og faglig profil i vejledningen af de unge. Med denne faglighed inddrages de enkelte unge i planlægning af deres egne forløb.

Fælles metoder

Lokalt tilegner de fagprofessionelle sig fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder. Vægten er lagt på de unges motivation, relationskompetencer og mestringsstrategier.

Det er sammenholdet, det de andre, det er den opbakning og støtte, jeg får, den måde vi hjælper hinanden på. Det giver en lyst til livet.

M., 24 år, på erhvervsskole i praktikcenter