Fra Unge på kanten til Unge med kant

Projektet Unge med kant Hovedstaden vil understøtte de allermest udsatte unge på deres vej til selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.

unge

AKTUELT NYT, 10. nov. 2021: Unge med kant udvider – læs mere!

Unge med kant på vej

I Unge med kant – Hovedstaden gennemgår 320 unge i alderen 15-29 år individuelle forløb, hver med egne stationer på vej til ungdomsuddannelse. 70 % af de unge forventes at påbegynde en erhvervsuddannelse.

8 kommuner og 2 erhvervsskoler er gået sammen om at finde konkrete individuelle løsninger. Projektet vil samtidig bidrage til den lokale kapacitetsopbygning i de enkelte kommuners sammenhængende ungeindsatser.

Når livet føles uoverskueligt,

kan hvert skridt betyde en stor forskel

Cases fra Unge med kant

Kædeansvar 

Hver af de 8 kommuner etablerer et kædeansvar for de enkelte unge. Kædeansvaret skal løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, FGU-lærere, socialrådgivere og frivillige.

Også erhvervsskolerne (EUD) spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. EUD vejledere og lærere samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden en erhvervsuddannelse, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen.

Kontaktperson+ 

Kædeansvaret indebærer også at forankre en gennemgående kontaktperson for den enkelte unge. Kontaktpersonerne skal koordinere og organisere på tværs, altid med den unges egne mål for øje.

Projektets kontaktperson+ skal have en stærk personlig og faglig profil i vejledningen af de unge. Med denne faglighed inddrages de enkelte unge i planlægning af deres egne forløb.

Fælles metoder

Lokalt tilegner de fagprofessionelle sig fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder. Vægten er lagt på de unges motivation, relationskompetencer og mestringsstrategier.

Det er sammenholdet, det de andre, det er den opbakning og støtte, jeg får, den måde vi hjælper hinanden på. Det giver en lyst til livet.

M., 24 år, på erhvervsskole i praktikcenter