"Unge med kant" er et samlet program, som vil understøtte de mest udsatte unge. Det er unge mellem 15-29 år, som står uden uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet. De unge skal støttes til at opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig. Programmet er iværksat og ledes af UU DANMARK og gennemføres i Region Syddanmark og i Region Hovedstaden, samt i en europæisk ramme - i alt i samarbejde med 13 kommuner og 9 erhvervsskoler og 2 FGU skoler.

1. januar 2020 overgik UU DANMARK til at være en selvstændig juridisk enhed i Kommunernes Landsforening (KL): ”Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne” (EUK). Læs mere her.